Tájékoztató az adatvédelmi incidensről

Tisztelt Partnereink, Tisztelt Érintettek!

Az Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57., képv.: Zombori Antal, ügyvezető) mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a GDPR előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önöket, mint érintetteket, hogy vállalatunknál adatvédelmi incidens történt.

Az adatvédelmi incidens jellege:

Egyes informatikai rendszereinket egy külső, rosszindulatú (zsarolóvírus) támadás érte, amely sajnálatos módon személyes adatokat is érintett, így ez a hatályos jogszabályok alapján „adatvédelmi incidensnek” minősül. Az adatvédelmi incidens az Unix Autó levelező rendszerében (e-mail Exchange szerveren) elérhető adatokat érintette, amelynek következtében sérült a személyes adatok bizalmassága, és rendelkezésre állása.

Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények:

Az incidens következtében a személyes adatok, a vállalkozások nevében eljáró kapcsolattartók neve, e-mail címe, esetleg beosztása vagy egyéb adata megismerhetővé vált a támadók számára. Így szélesebb körű adatkezelés történhet, mint ami szükséges, vagy amihez az érintett eredetileg hozzájárult. Továbbá felmerül annak a lehetősége is, hogy adatokat a támadók az eredeti adatkezelési céltól eltérően kezelik.

A támadás következtében a Unix Autó Kft. átmenetileg nem volt abban a helyzetben, hogy az érintettekkel kapcsolatot tartson, elektronikus leveleket nem tudott küldeni, sem pedig fogadni. A támadás hatására a levelező (e-mail) szerveren tárolt adatok feletti rendelkezési jogát az Unix Autó, mint Adatkezelő elvesztette. Emiatt az érintettek az Unix Autó Kft. által tárolt adataik feletti hozzáférési jogukat nem tudják gyakorolni.

Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi incidens a Unix Autó Kft. levelező (e-mail) szerverét érintette, így kérjük, hogy amennyiben a Unix Autó Kft., vagy annak munkavállalója nevében elektronikus levelet kap, azt kezelje fokozott óvatossággal!

Amennyiben a levél eredetével kapcsolatban bármely kétsége felmerül, kérjük lépjen velünk kapcsolatba akár telefonon a levél megjelölt feladóján keresztül, vagy továbbítsa a levelet hozzánk, az alert@unixauto.eu címre, és ügyfélszolgálatunk ugyanerről a címről ad visszajelzést a levél hitelességéről.

Az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések:

Az incidens és az adatvédelmi érintettség észlelését követően a további károkozás megelőzése érdekében leállítottuk az informatikai rendszereinket, és azonnal külső informatikai szakértőket bíztunk meg az incidens körülményeinek, az érintett adatok jellegének megállapításával. Emellett gondoskodtuk a károk elhárításáról, és a későbbi hasonló esetek elkerüléséhez szükséges intézkedésekről.

Ezt követően valamennyi, a külső szakértők által javasolt informatikai intézkedést megtettük, valamennyi informatikai eszközt újratelepítettük. Ennek során valamennyi az informatikai biztonsági szakértők által javasolt intézkedés bevezetésre került. Az eddig gyakorlaton túl még jobban elkülönítettük az egyes informatikai infrastruktúrákat, és a különböző értékű adatelemeket. A legmagasabb besorolású adatelemeknél teljesen szeparált és folyamatos mentést biztosító megoldást vezettünk be. Ezeken felül az incidenssel érintett levelező (e-mail) szervert megszüntettük.

A fentieken túlmenően természetesen minden szükséges további intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy hasonló incidens a jövőben ne következhessen be.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettünk. Ennek megfelelően az incidenssel kapcsolatos Hatósági bejelentést teljesítettük, és rendőrségi feljelentést tettünk bűncselekmény alapos gyanúja miatt.

Amennyiben a jelen incidenssel kapcsolatban bármi kérdésük felmerül, további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhetnek:

Kapcsolattartó neve, és beosztása:
Kárpáti Gergely
Ügyfélszolgálati vezető
Elérhetősége: gdpr@unixauto.eu

A fenti tájékoztatást az UNIX Autó Kft. a GDPR 34. cikk (2) bekezdésével összhangban tette.

Tastatürkürzel

General
Navigation
/
/
/
Zurücktreten
Esc
Fenster schließen
Esc
Schnellsuche
Ctrl
F
/
F2
Autosuche
Alt
A
LKW-Suche
Alt
T
Motorrad suchen
Alt
M
Universalprodukte
F10
Parkplatz
Alt
P
Vorgeschichten
Alt
E
Eikaufskorb
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop-Startseite
Ctrl
Home Page
Webshop-Menü Navigation
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Fahrgestellnummern Sucher
Alt
V
Angebot für OE-Teile
Alt
G
Tastatürkürzel
F1
Tastaturhilfe
Alt
F1
Fahrzeugsuche
Fahrzeugauswahl
Kategorien
Artikelliste
Eikaufskorb
Fahrgestellnummern Sucher
Fordern Sie ein Originalangebot an
Auswahl
Enter
Enter
/
Suche
Tippen
Bezeichnung
Leertaste
Gruppe öffnen
Enter
Enter
/
Leertaste
/
Seltene Hersteller
Alt
S
Seltene Modelle
Alt
S
Auswahl
Enter
Enter
/
Suche
Tippen
Ausführliche Daten
F8
Auf dem Parkplatz setzen
F2
Ansichtsänderung
Alt
N
Sortieren nach
Alt
R
Auf dem Parkplatz setzen
Alt
F2
Auswahl
Enter
Enter
Suche
Tippen
Bezeichnung
Leertaste
Verstecken von typunabhängigen Kategorien
Alt
F10
Wählen Sie und fahren Sie fort
Enter
Csoportok közötti váltás
/
In den Warenkorb legen
Enter
Enter
Suche
Tippen
Eigenschaften
F8
Produktdatenblatt
F7
Zugehörige Produkte
Alt
K
Zu den Favoriten hinzufügen
Alt
F2
Ansichtsänderung
Alt
N
Sortieren nach
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Weniger Details
Alt
-
Szűrő kijelölése
Leertaste
Erhöhung der Stückzahl
+
Reduzierung der Stückzahl
-
Bemerkung
Tippen
Flottakártya választás
Alt
F
Verlassen Sie das Eingabefeld
Esc
Funktion starten
Alt
V
Auswahl
Enter
Enter
Fahrzeugangaben
F8
Filtern
1-9
Übersetzung
Alt
F
Suche
Tippen
Funktion starten
Alt
F11
Auswahl
Enter
Enter
Neues Angebot
Insert
Anhang der Kopfdaten
F3
Kopfdaten
F4
Angebot kopieren
Ctrl
Insert
Kopfdaten Hinweis
Alt
F2
Zeitraum ändern
Alt
F10
Angebot drucken
Ctrl
P
Speichern im Angebotsfenster
Ctrl
Enter
Enter
Mengenänderung zur Artikelseiten
+
-
Hinweis zur Artikelseite
Alt
F2
Bestellung zur Artikelseite
Alt
R
Anhang zur Artikelseite
F3
Rabatt zur Artikelseite
Ctrl
K